Vydáno: 10. 6. 2019
Prošlo odborným dohledem
Jedno- a víceúčelové poukazy v DPH Ing. Martin Děrgel „Dárkový poukaz“ opravňující k odběru zboží nebo služby od firmy ... v hodnotě na něm uvedené a „rekreační poukaz“ umožňující ubytování a stravování v hotelu ... za podmínek v něm uvedených. To jsou asi nejznámější typy poukazů, jejichž podstatou je, že tyto „papírky“ vyměníme za požadované zboží či služby, aniž bychom museli vytahovat peněženku – dodržíme-li stanovené podmínky. Ještě populárnější je třetí typ – slevový poukaz (kupon) – zajišťující snížení kupní ceny zboží ... v obchodě ... o pevnou částku nebo procento z kupní ceny, ovšem v jeho případě se již bez vlastní finanční spoluúčasti náš nákup neobejde. Plátce DPH na rozdíl od jeho zákazníků zajímá, jak a zejména kdy přiznat DPH ze svých zdanitelných plnění hrazených těmito poukazy. Přičemž v návaznosti na úpravu unijních pravidel od ledna 2019 došlo rovněž ke změně českého zákona o DPH. Poukaz je specifická úplata předem Podle otevřené internetové encyklopedie Wikipedie je poukaz neboli také poukázka certifikátem, který má určitou peněžní hodnotu a je využitelný při hrazení určitého zboží a služeb. Speciálními poukazy jsou tzv. vouchery [vaučry] na ubytovací i jiné služby nebo na slevy z těchto služeb získané u jiných obchodníků zabývajících se jejich distribucí a prodejem. Častými poukazy jsou slevové kupóny, které jsou marketingovým nástrojem uplatňovaným hlavně v maloobchodě. Tyto jsou založeny na principu, kdy prodejce publikuje kupón jako výhodu, benefit a lákadlo pro další nákup zákazníka nabídnutím procentuální či pevné výše slevy na určité zboží nebo kompletní sortiment obchodu. Distribuce probíhá různými způsoby, např. otištěním v akčním letáku, vazbou na členskou kartu zákazníka, účastí v bonusovém programu po nákupu, na internetových kupónových portálech. Slevový kupón má obvykle časově omezenou platnost a bývá podmíněn minimální hodnotou nákupu.