Vydáno: 10. 6. 2019
Prošlo odborným dohledem
Novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. – změny u intrakomunitárních obchodů Ing. Pavel Běhounek Zákon č. 80/2019 Sb. – tzv. daňový balíček 2019 – přinesl řadu změn do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“). Tento příspěvek se zaměřuje na některé změny, které přinesl v oblasti mezinárodních obchodů v rámci EU. Většinou se nejedná o „převratné“ změny, ale v konkrétním případě důležité nepochybně být mohou. Seznámení s těmito změnami navíc pomáhá pochopit příslušné principy i v situacích, jejichž vlastní posouzení daňový balíček nijak nezměnil. Změny od 1. 1. 2019, resp. 27. 3. 2019 V článku „DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU“ zveřejněném v čísle 11/2018 byla věnována pozornost změnám v uplatnění DPH u služeb poskytovaných na dálku (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby) osobám nepovinným k dani.