Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu – dokončení doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., * Mgr. Petra Šmirausová ** Ve druhé části příspěvku se autoři zaměřují na příklady institutů zákona o daních z příjmů, u kterých by mohly vznikat obavy z oslabení právní jistoty v důsledku zavedení zásady zákazu zneužití práva. Jedná se o uplatnění výdajů procentem z příjmů, časové testy stanovené zákonem pro účely osvobození vybraných příjmů od daně a volbu způsobu odpisování hmotného majetku.