Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Povaha pokuty za opožděné tvrzení daně JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2019, čj. 4 Afs 351/2018-60 K předpisům: