Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Vyloučení majetku z daňové exekuce JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2018, čj. 7 Afs 348/2018-32 K předpisům: