Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Exekuční příkaz k vymožení úroku z prodlení JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2018, čj. 6 Afs 398/2017-33 K předpisům: