Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Výjimka z povinnosti zálohovat daň JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2019, čj. 10 Afs 34/2018-49 K předpisům: