Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Chybějící doklady posudkem nenahradíš Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. listopadu 2018 ve věci C-664/16 Vădan K předpisům: