Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Zvláštní režim u prodeje použitého zboží Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. listopadu 2018 ve věci C-264/17 Mensing K předpisům: