Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Zprostředkování plnění na delší časové období Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. listopadu 2018 ve věci C-548/17 Baumgarten sports & more K předpisům: