Vydáno: 17. 6. 2019
Cizinci a český zaměstnavatel z pohledu zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk Zaměstnávání osob ze zahraničí není v České republice jevem nijak mimořádným a zaměstnavatelé se s touto situací musejí vypořádat i v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění. Tito zaměstnanci mohou přicházet jak z „evropského“ prostoru, tedy ze států, kde se při zaměstnávání, resp. podnikání, postupuje podle dále uvedených koordinačních pravidel Evropské unie, tak z ostatních zemí. To znamená, že při analýze této problematiky musíme v případě osob zaměstnaných u českého zaměstnavatele důsledně rozlišovat: 1. osoby ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (což je Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a ze Švýcarska a 2. osoby z ostatních, tzv. třetích zemí, u kterých budeme používat i termín cizinec. Český zaměstnavatel, ať už právnická nebo fyzická osoba, postupuje při zaměstnávání osob ze států uvedených v bodě 1) podle koordinačních nařízení Evropské unie č. 883/2004 a 987/2009. Kromě osob z těchto států mohou být zaměstnanci českého zaměstnavatele i cizinci z ostatních, tzv. „třetích“ zemí, kteří naopak podle těchto nařízení nepostupují, a platí pro ně v určitých oblastech odlišné podmínky.