Vydáno: 17. 6. 2019
Některé výhody kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným JUDr. Lukáš Sadecký, advokát Případné vydání kmenového listu jakožto podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným musí splňovat nejen určité výchozí zákonné předpoklady, ale i následné povinné obsahové náležitosti – o tomto všem pojednává následující příspěvek. Shrnuje zároveň i zcela konkrétní výhody tohoto cenného papíru. Obecná východiska Zákonodárce splněním určitých zákonných předpokladů připouští, aby byl podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným případně představován kmenovým listem.