Vydáno: 25. 6. 2019
Prošlo odborným dohledem
Nespolehlivý plátce DPH Mgr. Ing. Alena Dugová Institut nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty byl zaveden do DPH legislativy s účinností od 1. 1. 2013 jakožto jeden z nástrojů boje proti daňovým podvodům na DPH. Za existence této úpravy je několik tisíc plátců DPH prohlášeno za nespolehlivé. Tento registr by měl být hlídán ostatními plátci DPH, protože jinak se vystavují riziku ručení za neodvedenou DPH, což prakticky znamená úhradu DPH za jiný subjekt. Právní úprava nespolehlivého plátce DPH je obsažena v § 106a až 106ab zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Nespolehlivým plátcem DPH se stane plátce DPH, pokud poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně.