Vydáno: 25. 6. 2019
Prošlo odborným dohledem
Daňová úleva v případě získání úvěru v rámci stavebního spoření a hypotečního úvěru Ing. Ivan Macháček Mezi nezdanitelné částky základu daně, které si může poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit jak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, tak v rámci daňového přiznání, patří i odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů. V následujícím textu si uvedeme základní principy uplatnění tohoto odpočtu vymezené v § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a na řadě příkladů si uvedeme praktické uplatnění odpočtu úroků z těchto úvěrů. Vymezení odpočtu úroků z úvěrů Od základu daně z příjmů fyzických osob lze dle § 15 odst. 3 ZDP odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období