Vydáno: 24. 6. 2019
Pracovní smlouva JUDr. Petr Bukovjan Jak máme správně postupovat v případě, že chceme zaměstnanci aktualizovat pracovní smlouvu? Momentálně má smlouvu z roku 2000, ve které je téměř vše nevyhovující včetně názvu pozice i náplně práce. Máme uzavřít dodatek, který bude v podstatě rozsáhlejší než pracovní smlouva, nebo můžeme uzavřít smlouvu novou? Jaké bude datum vzniku pracovního poměru v případě nové smlouvy? Čím více se pracovní smlouva v čase mění, tím přibývá dodatků nebo dohod a může se stát, že její obsah nebo formální zpracování není vyhovující, popř. že se personalista přestane ve všech těch změnách orientovat a neví, co je vlastně aktuální. Řešením není samozřejmě to, že se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem na skončení pracovního poměru, aby s ním záhy uzavřel pracovní poměr nový, v podstatě za stejných podmínek. Stejně tak nelze uvedenou situaci řešit tak, že se vyhotoví „nová“ pracovní smlouva, která „ruší“ tu dosavadní. Cesta je sice správná, ale způsob poněkud nesmyslný - jde pořád o tentýž pracovní poměr, a s pracovními smlouvami není možné takto nakládat.
Zdroj: Práce a mzda, 7-8/2019.