Vydáno: 3. 7. 2019
Některé příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně se vztahem k veřejně prospěšným poplatníkům Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bych se chtěl blíže věnovat problematice příjmů osvobozených od daně z příjmů, a to ve vztahu k zaměstnancům, tedy poplatníkům s příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Vzhledem k zaměření tohoto periodika bychom se soustředili zejména na příjmy, které se častěji vyskytují u zaměstnavatelů, kteří jsou veřejně prospěšnými poplatníky. Skutečnost, že se jedná o příjmy osvobozené od daně, znamená, že tyto příjmy sice jsou předmětem daně, tedy že této dani podléhají, ale od této daně jsou osvobozeny, a daň se z nich proto neplatí. Toto osvobození je zpravidla vázáno na splnění určitých podmínek, ale nemusí tomu tak být vždy, v některých případech ZDP osvobození splněním žádných dalších podmínek nepodmiňuje. V případě poplatníků fyzických osob jsou příjmy osvobozené od daně vymezeny zejména v § 4 a 4a ZDP, další skupina osvobozených příjmů je pak obsažena v § 10 odst. 3 ZDP. No a právě v případě poplatníků s příjmy ze závislé činnosti je velká skupina příjmů osvobozených od daně vymezena v § 6 odst. 9 ZDP. Na tyto příjmy bychom se v příspěvku soustředili.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2019.