Vydáno: 8. 7. 2019
Otázky a odpovědi: Zřízení služebnosti a pachtovné Ing. Drahomíra Martincová Ing. Václav Benda a) Na kolik let je třeba daňově rozepsat zřízení služebnosti – jde o jednorázovou platbu ve výši 20 000 Kč, která byla uhrazena obci v souvislosti s vybudováním vodovodního a kanalizačního vedení na pozemku, který vlastní společnost. Služebnost se dle smlouvy zřizuje na dobu neurčitou. Může se firma rozhodnout, že částku uplatní do nákladů postupně např. v příštích 60 měsících, nebo že náklad bude uplatněn naráz v roce zaplacení? b) Podléhá pachtovné DPH, nebo se považuje za nájem a jde o osvobozené plnění? Odpověď z hlediska daně z příjmů [bod a)] – Ing. Drahomíra Martincová Z dotazu není zcela zřejmé, o jaký vztah se jedná. Vycházíme proto z předpokladu, že obec vlastní pozemek (nikoliv společnost, jak je uvedeno v dotaze), ke kterému je zřízena služebnost v souvislosti s vybudováním vodovodního a kanalizačního vedení pro společnost, která toto vedení vybudovala. Za zřízení služebnosti zaplatila společnost obci jednorázově částku ve výši 20 000 Kč.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.