Vydáno: 8. 7. 2019
Otázky a odpovědi: Doklad za parkování vozidla, které není vloženo do majetku firmy – daňové výdaje Ing. Eva Sedláková Mohu použít do nákladů i doklad za parkování vozidla, které není vloženo do majetku firmy, tedy za soukromé vozidlo a je používáno k podnikání (taxi)? Odpověď Při uplatňování skutečně vynaložených výdajů spojených s pracovními cestami poplatníků s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, tj. ze samostatné činnosti, se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) s tím, že zákon o daních z příjmů stanoví v § 24 odst. 2 písm. k) některé výjimky.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.