Vydáno: 27. 7. 2019
Ochrana názvu nevýdělečné organizace a jméno člověka v názvu JUDr. Václav Dobrozemský Znakem každé právnické osoby je její název. Název má zásadní význam jako identifikační znak organizace, uvádí se již v zakladatelském právní jednání a je její obligatorní náležitostí, neboť právě název ji individualizuje. Název je nezbytnou formální náležitostí při zápisu do příslušného rejstříku a také skutečností do rejstříku zapisovanou.1) Volba názvu organizace může být také jistým způsobem dosahování cíle tohoto subjektu. Právní úprava Právní úprava názvu právnických osob stojí na třech zásadách: 1. distinktivita, tj. odlišitelnost, nezaměnitelnost, rozlišovací způsobilost, 2. zákaz klamavosti názvů, 3. připuštění použití jména člověka v názvu právnické osoby a stejně tak i použití části názvu právnické osoby v názvu právnické osoby jiné, ovšem jen za stanovených podmínek.2) Právě o ochraně názvu a problematice jména člověka v názvu právnické osoby pojednává následující příspěvek.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 7-8/2019.