Vydáno: 12. 8. 2019
Prošlo odborným dohledem
Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Zaměstnavatelé musejí poměrně často řešit (nejen z pohledu zdravotního pojištění) situace, kdy je zaměstnanec z nejrůznějších důvodů kratší či delší dobu nepřítomen v práci. Tato okolnost má konkrétně ve zdravotním pojištění přímý vliv na stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a plnění některých souvisejících zákonných povinností zaměstnavatelem, případně zaměstnancem. V následujícím textu uvádíme postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění při nejčastěji se vyskytujících případech nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání včetně specifického řešení situace, která může nastat u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nemoc zaměstnance Nemoc neboli dočasná pracovní neschopnost je poměrně častým důvodem (mnohdy i dlouhodobějším) nepřítomnosti zaměstnance v práci. Pokud zaměstnanec na základě pracovní smlouvy nepracuje z důvodu nemoci nejméně jeden celý kalendářní měsíc, platí v této souvislosti pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění následující: