Vydáno: 12. 8. 2019
Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování lidí – 2. část Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. V minulé části, uveřejněné v předchozím čísle časopisu, jsme se věnovali vlivu spotřebitelských úvěrů na zadlužování lidí, firem i státu a zejména vlivu spotřebitelských úvěrů na jiné věci než na bydlení. Nyní podrobněji analyzujeme spotřebitelské úvěry na bydlení, zabýváme se postupem bank, splácením či nesplácením, úrokovými sazbami, možností předčasného splacení a dalšími faktory spojenými s těmito typy úvěrů. Spotřebitelský úvěr na bydlení Tyto úvěry jsou typické svým použitím, které je jednoznačně určeno v samotném názvu úvěrů, jedná se tedy o účelové úvěry s jediným, přesně určeným účelem. Nemohou být tedy využity pro žádný jiný účel, a to ani jako tzv. vedlejší účely. Účelovost těchto úvěrů je dána zejména dokumentací včetně např. stavební dokumentace či plánů rekonstrukce, které jednoznačně deklarují účel, jednak také zajištěním zástavním právem k budoucí (v případě novostavby), anebo k opravované či rekonstruované nemovitosti.