Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 12. 8. 2019
Prokazování stavebních prací nekontaktních dodavatelů JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 10 Afs 381/2017, www.nssoud.cz K předpisům: