Vydáno: 12. 8. 2019
Pravdivost tvrzení daňových subjektů JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 2 Afs 71/2017, www.nssoud.cz K předpisům: