Vydáno: 12. 8. 2019
Legislativní novinky k 26. 7. 2019 Ing. Jiří Dolejš, LL.M., Ing. Jan Brantl, Brantl & Partners, s.r.o. V letním čísle časopisu opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. Počátkem léta Finanční správa vydala nový pokyn řady D, který se týká transferových cen, a také několik informací k problematice DPH. Správa sociálního zabezpečení vydala informaci o snížení sazeb pojistného, ke kterým došlo v souvislosti se zrušením karenční doby. Pokyn Generálního finančního ředitelství D-34 Dne 31. 5. 2019 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) nový Pokyn D-34 – Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny. Tento nový pokyn nahrazuje předchozí pokyn D-332 z roku 2011 a byl vydán v návaznosti na aktualizovanou verzi Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, kterou v roce 2017 vydala OECD (Směrnice). Současně s tímto pokynem uveřejnilo GFŘ také český překlad této Směrnice.