Vydáno: 12. 8. 2019
Prošlo odborným dohledem
Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty k DPH Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s.r.o. Z avizovaných informací k novele DPH účinné od 1. 4. 2019 se zatím podařilo Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) vydat pouze stručný přehled změn. Na informaci k poukazům a nedobytným pohledávkám nezbývá než čekat. Něco málo k poukazům v souvislosti se stravenkami lze vyčíst v koordinačních výborech uzavřených na květnovém zasedání. Nicméně o co chudší jsou tuzemské zdroje informací, o to bohatší je evropská judikatura. Případy společnosti Vega International, pana Vinše či české firmy A-PACK mají dopad do ustálené daňové praxe v ČR. Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Možnosti prominutí pokut ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2019 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2018. Daňový subjekt má tedy nadále možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícího vznik pokuty. Kromě tohoto obecného prominutí existuje dalších 16 ospravedlnitelných důvodů, díky kterým je možné sankci eliminovat až na nulu. Navíc od dubnové novely platí, že pokud nebyl platební výměr na pokutu vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti související s kontrolním hlášením, povinnost uhradit tuto pokutu zaniká.