Vydáno: 12. 8. 2019
Letní daňové novinky Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce ev. č. 601, www.behounek.eu Tento článek upozorňuje na některé letošní legislativní novinky, na některé změny vyvolané těmito legislativními novinkami a na nově zveřejněné výklady Finanční správy – kromě změn v průběhu roku 2019 či od roku 2020 jde např. o výklad superhrubé mzdy podle zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2019 či o změny a výklady vyvolané daňovým balíčkem 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.). 1. Ke změnám od 1. 1. 2019 1.1 Superhrubá mzda od 1. 1. 2019 K 1. 1. 2019 nabyla účinnosti poměrně důležitá změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), která se týká uplatnění superhrubé mzdy u zaměstnanců, u kterých se odvod pojistného neřídí tuzemskými právními předpisy, ale předpisy jiného členského státu EU (popř. Švýcarska nebo členského státu EHP, tj. Islandu, Norska a Lichtenštejnska) – podle § 6 odst. 12 ZDP se v tomto případě do superhrubé mzdy nezapočítává „fiktivní tuzemské pojistné“ (pojistné, které by z daného příjmu odváděl zaměstnavatel podle tuzemských předpisů), ale skutečné pojistné, které je zaměstnavatel povinen hradit podle zahraničních právních předpisů.