Vydáno: 12. 8. 2019
Prošlo odborným dohledem
Osobní bankrot alias oddlužení fyzické osoby Ing. Martin Děrgel Dluhy se musí platit! Stojí na nich celý kapitalismus. Pokud by se dluhy nemusely (z části) splácet, tak by nikdo neposkytoval úvěry firmám na investici ani hypotéky lidem na bydlení. A bylo by riskantní ukládat peníze do bank, jelikož peníze na běžném/termínovaném účtu nejsou a priori majetkem „majitele účtu“, ale jen jeho pohledávkou vůči bance, jejím dluhem. Dobrovolně věřitel jen výjimečně promine dlužníkovi část dluhu. Pokud by si vynutila státní moc osvobození dlužníka od (části) dluhů, které má vůči soukromým subjektům, byl by to hrubý zásah do vlastnických práv věřitelů, kterým by se tímto rázem vypařila část jejich majetku ve formě pohledávek. Přesto takovéto oddlužení stanoví (nejen) český zákon, který již prošel testem ústavnosti. Sleduje totiž „vyšší cíl“ celé společnosti – zachování lidské důstojnosti člověka, který ne vždy zcela vlastní vinou spadl do tzv. dluhové pasti, z níž by se jinak (legálně) nedostal třeba ani do konce života. Je nasnadě, že takováto újma na majetku věřitelů musí být rozumně regulována a podmíněna, aby nepodporovala lehkovážný život dlužníků… Oddlužit lze pouze dlužníka v úpadku Pokud fyzická osoba dlouhodobě nezvládá finanční problémy a dluhy jí tzv. přerostou přes hlavu, tak se obvykle obává – a to plně po právu – příchodu exekutora, který má efektivní právní nástroje, jak pro své klienty (věřitele dlužníka) vymoci maximum možného. Je-li ovšem věřitelů téhož dlužníka více, stává se pak z boje jednotlivých věřitelů s dlužníkem spíše souboj mezi jeho věřiteli. Jsou-li reálné vyhlídky na plné uspokojení všech věřitelů mizivé, přestává být exekuční řízení optimálním a spravedlivým řešením. A právě na tyto případy pamatuje speciální soudní řízení – insolvenční – které všechny probíhající individuální exekuce na majetek dlužníka přeruší, a to s „vyšším“ spravedlivějším cílem: poměrově uspokojit všechny věřitele dlužníka.