Vydáno: 12. 8. 2019
Prošlo odborným dohledem
Dodání stavebního pozemku z pohledu daně z přidané hodnoty Ing. Lenka Froschová Transakce, jejichž podstatou je dodání nemovité věci – pozemku – mohou u prodejců vyvolat řadu otázek souvisejících s daní z přidané hodnoty, a to především v závislosti na typu daňového subjektu, z jehož vlastnictví k převodu pozemku dochází. Neméně důležité je také faktické pojetí pozemku, který je předmětem prodeje. Předkládaný článek podává přehled variantních řešení pro různé situace, které mohou v praxi nastat, a to v kontextu zohlednění aplikace legislativy z oblasti DPH. Daňová analýza situací vychází primárně z ustanovení zakotvených v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). EKONOMICKY ČINNÉ SUBJEKTY Daňový subjekt Klíčovými pojmy vedoucími ke správné aplikaci ustanovení ZDPH jsou v první řadě definice daňových subjektů, na které ustanovení ZDPH dopadá.