Vydáno: 16. 8. 2019
Schváleno redakční radou
Nárok na odpočet a sankce v případě podvodu Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2019 ve věci C-712/17 EN.SA. K předpisům: