Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákon 120/2001 Sb. exekuční řád
Zákon 176/2019 Sb. změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a dalších souvisejících zákonů
Zákon 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 259/2017 Sb. změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších zákonů
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Sdělení 181/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 99/1963 Sb. občanský soudní řád
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Nařízení 158/2019 Sb. změna některých nařízení v oblasti odměňování ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Sdělení 162/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákon 164/2019 Sb. změna zákona o nemocenském pojištění a některých dalších zákonů
Zákon 165/2019 Sb. změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Sdělení 141/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Vydáno: 22. 8. 2019
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 4. 6. 2019 – 5. 8. 2019) JUDr. Nataša Randlová Ph.D. Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Mgr. Jakub Lejsek Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Vyhlášené předpisy Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2019 Sb. dne 4. 6. 2019
Zdroj: Práce a mzda, 9/2019.