Související výkladová hesla

Odpis pohledávky
Vydáno: 26. 8. 2019
Otázky a odpovědi: Prominutí zápůjčky Ing. Ivana Pilařová Mateřská společnost poskytla své dceřiné společnosti bezúročnou zápůjčku, nyní se mateřská společnost rozhodla, že tuto zápůjčku promine. Mateřská společnost tudíž odepíše tuto zápůjčku do nedaňových nákladů prostřednictvím účtu 546 a dceřiná společnost odepíše závazek do daňových výnosů pomocí účtu 648. Je to takto správně? Postup tazatele je správný. Prominutím dochází k zániku závazkového vztahu, je tedy povinností jak věřitele, tak dlužníka závazkový vztah z účetnictví odstranit. Věřitel svoji pohledávku odepíše na účet 546, čímž mu vznikne daňově neúčinný náklad (pohledávku ze zápůjčky není možné odepsat daňově účinně z žádného důvodu). Dlužník zaniklý závazek zaúčtuje podle ČÚS č. 019 bodu 4.1.3 do výnosů. Vzhledem k tomu, že tento výnos je součástí výsledku hospodaření a neexistuje žádné ustanovení, podle kterého by bylo možné tento výnos vyloučit za základu daně, vznikne zdanitelný výnos (lze zvolit účet 648, nebo lépe 668-Ostatní fi nanční výnosy).
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2019.