Vydáno: 4. 9. 2019
Přehled podstatné judikatury Nejvyššího správního soudu v daňových věcech za rok 2019 Jan Šlajs, pracuje na Nejvyšším správním soudě v Oddělení dokumentace a analytiky Tento článek rozebírá judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále také „NSS“) v daňových věcech. Vybraná rozhodnutí byla publikována ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v uplynulých šesti měsících. Následující text obsahuje vždy právní větu vytvořenou příslušným senátem Nejvyššího správního soudu a poté krátký rozbor odůvodnění rozsudku. Zvýšení daně a pokuty za opožděné tvrzení daně Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2019, čj. 4 Afs 351/2018-60: „Zvýšení daně dle § 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, představují trest ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.“