Vydáno: 3. 9. 2019
Plán inventur a jeho sestavení u některých vybraných účetních jednotek Jaroslava Svobodová Inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví Při přípravách, organizaci a rozhodování v oblasti inventarizace majetku a závazků je obecně nezbytné zdůraznit, že povinnost inventarizovat majetek a závazky ukládá účetním jednotkám § 29§ 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Z ustanovení § 29 zákona o účetnictví mimo jiné vyplývá, že účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o účetnictví. Prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků jsou účetní jednotky povinny po dobu 5 let po jejím provedení.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2019.