Vydáno: 1. 4. 2019
Uplatnění odpočtu v poměrné výši § 75 ZDPH Podle ustanovení § 75 ZDPH se postupuje v případě, kdy plátce přijaté plnění použije jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely. Oproti § 76 ZDPH zde není stanoven konkrétní mechanismus výpočtu tzv. poměrného koeficientu.