Vydáno: 18. 9. 2019
Legislativní novinky k 30. 8. 2019 Ing. Jaroslav Kovařík, Brantl & Partners V tomto poprázdninovém čísle bychom vás chtěli upozornit na novinku v evidenci a zpracování pracovních neschopností s účinností od 1. 1. 2020. Dále bychom chtěli poukázat na dle našeho názoru již ustálenou, avšak stále se opakující judikaturu Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se rozdělování nákladů na opravy a technické zhodnocení v rámci jedné stavební akce. Jedná se o častou chybu, které se dle našich zkušeností daňové subjekty často dopouštějí. V dalších příspěvcích pak představujeme možné směry, kam se daňová legislativa buď bude, nebo se může ubírat. Upozornění české správy sociálního zabezpečení Od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty – lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.