Vydáno: 7. 10. 2019
Pomůcky versus dokazování JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 2 Afs 398/2017, www.nssoud.cz K předpisům: