Vydáno: 7. 10. 2019
Prošlo odborným dohledem
Hmotný majetek a způsoby jeho vyřazení z obchodního majetku fyzické osoby Ing. Ivan Macháček V následujícím textu si uvedeme daňové řešení u poplatníka daně z příjmů fyzických osob následujících variant vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku: vyřazení hmotného majetku pro osobní potřebu poplatníka, vyřazení hmotného majetku v důsledku ukončení podnikání, vyřazení hmotného majetku v důsledku škody, vyřazení stavebního díla z obchodního majetku, vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku z důvodu vkladu do společnosti s r. o., přechod z daňové evidence na paušální výdaje. 1. Vymezení hmotného majetku Hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů rozumíme podle znění § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):