Vydáno: 7. 10. 2019
Exekuce zajišťovacích příkazů JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 4 Afs 250/2017, www.nssoud.cz K předpisům: