Vydáno: 7. 10. 2019
Formální požadavky na plnou moc JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2: 2019, sp. zn. 4 Afs 353/2018, www.nssoud.cz K předpisům: