Vydáno: 7. 10. 2019
Prokazování režimu přenesené daňové povinnosti JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2019, sp. zn. 1 Afs 69/2018, www.nssoud.cz K předpisům: