Vydáno: 7. 10. 2019
Oprava daňového přiznání JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2019, sp. zn. 4 Afs 298/2018, www.nssoud.cz K předpisům: