Vydáno: 7. 10. 2019
Věděl či vědět mohl? JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 2 Afs 100/2018, www.nssoud.cz K předpisům: