Vydáno: 14. 10. 2019
Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích Ing. Antonín Daněk Zaměstnavatelé se při placení pojistného zdravotní pojišťovně setkávají s různými situacemi, kdy základní povinností zaměstnavatele je řádně vyhodnotit nastalou situaci a posléze správně vypočítat a včas odvést pojistné podle zákona ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn v měsíci, do kterého je příjem zúčtován. Formou příkladů si ukážeme postupy zaměstnavatele v aktuálně platných právních podmínkách. Příklad 1 Pracovní smlouva byla uzavřena dne 20. 9. 2019 s datem nástupu zaměstnance do zaměstnání ke dni 1. 10. 2019. Zaměstnanec však mezitím onemocněl a do zaměstnání nastoupil až 22. 10. Jak bude řešen odvod pojistného za měsíc říjen?