Vydáno: 21. 10. 2019
Schváleno redakční radou
Nárok na odpočet u nákupu služeb cestovního ruchu Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. května 2019 ve věci C-225/18 Grupa Lotos K předpisům: