Vydáno: 30. 10. 2019
Prošlo odborným dohledem
Jak bude zdaňovat obmyšlený příjem ze svěřenského fondu aneb dává vám to také smysl? Ing. Martin Bureš, daňový poradce č. 4964, J&Consulting Na začátek uveďme, že se tento článek nezabývá výplatou obmyšleným, daňovým nerezidentům České republiky. Tento článek je přece jenom něčím výjimečný. Je ovlivněn a vznikl na základě školní přednášky, ze které čerpá několik příkladů a dalších podnětů. Věřím, že bude pro vás přínosný, přestože některé citace nemusejí obsahovat pouze spisovná slova a věty, nýbrž mohou zahrnovat také slangovější výrazy. Pojďme krátce k teorii.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2019.