Vydáno: 30. 10. 2019
Legislativní novinky s komentářem-Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty Michal Jakoubek, právní asistent Dne 13. 9. 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), který byl dne 29. 7. 2019 zamítnut Senátem Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna tedy přehlasovala Senát a návrh zákona byl předložen prezidentovi k podpisu. Novela v oblasti evidence tržeb zejména rozšiřuje povinnost evidovat tržby i na zbývající obory, které povinnosti evidence tržeb doposud nepodléhaly, ale rovněž v reakci na zrušení některých ustanovení zákona o evidenci tržeb Ústavním soudem zavádí zákonné výjimky z povinnosti evidovat tržby a dále pak zavádí zvláštní režim pro „nejmenší podnikatele“, jakož i jiné změny popsané dále v tomto článku. V oblasti daně z přidané hodnoty novela přeřazuje dodání určitého zboží či poskytnutí určitých služeb do 10 % sazby DPH.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2019.