Vydáno: 25. 10. 2019
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy PhDr. et Mgr. Jiří Valenta Mohu zařadit ředitelku mateřské školy do 11. platové třídy? Má dosažené středoškolské vzdělání s maturitou pro učitelky mateřských škol. Paní ředitelka také řídí školní jídelnu a odloučené pracoviště. Byla by v 11. platové třídě stále pedagog s nárokem na 40 dnů dovolené, nebo by byla zařazena v nepedagogické tabulce? Argumentace, kterou v poslední době uplatňují ředitelky mateřských škol, kdy poukazují na část 1. 01. 12 přílohy k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kde je zařazena činnost koordinačního, projektového a programového pracovníka, je postavena na nesprávném právním výkladu a nezakládá nárok ředitelek MŠ na 11. platovou třídu. Ředitel školy je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vedoucí pedagogický pracovník, tudíž jeho platové zařazení podléhá nikoli části 1. 01. 12 katalogu prací, ale části 2. 16. 01 katalogu prací, a ta zakládá nárok na 10. platovou třídu. Pouze ve výjimečných případech (viz část 2. 16. 01 11.1 katalogu) lze dovodit nárok na 11. platovou třídu. To by ale musela ředitelka školy vykonávat činnosti spočívající v tvorbě koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu. Skutečnost, že jde o vedoucího pedagogického pracovníka (tedy ředitele školy), jehož přirozenou povinností je i koordinace a garance projektových činností, může a musí zřizovatel zohlednit v příplatku za vedení podle § 124 odst. 3 zákoníku práce, a nikoli vyšší platovou třídou. Kromě toho může zřizovatel diferencovat mezi jednotlivými ředitelkami mateřských škol, které zřizuje, výší osobního příplatku, kdy v souladu s ustanovením § 131 zákoníku práce zohlední mj. právě ty případy, kdy ředitelka školy provádí úspěšně projektovou činnost ve prospěch své mateřské školy.
Zdroj: Práce a mzda, 11/2019.