Vydáno: 6. 11. 2019
Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 1. část Ing. Ivan Macháček Za účelem přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až 16b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se budeme v několika pokračováních zabývat výkladem těchto ustanovení se zaměřením na nejčastější chyby, které se v aplikaci těchto ustanovení vyskytují. Základní skladba zákona o daních z příjmů Dle § 1 ZDP zákon upravuje samostatně daň z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b ZDP) a samostatně daň z příjmů právnických osob (§ 17 až 21a ZDP), přičemž zákon zapracovává příslušné předpisy EU specifikované v odkazech k textu pod č. 137 a směrnici Rady 2016/1164/EU ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady 2017/952/EU.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2019.