Vydáno: 6. 11. 2019
Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ing. Zdenka Cardová Poslední souhrnnou položkou v dlouhodobém hmotném majetku jsou „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ označené „B.II.5.“ V dalším textu se na tyto položky zaměříme, podíváme se na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování. Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v rozvaze V současné době nabízí naše účetní předpisy tři typy rozvah, které sestavují účetní jednotky zařazené do příslušných kategorií. Jakým způsobem je uveden v rozvahách dlouhodobý hmotný majetek a v jeho rámci „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“?
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2019.