Vydáno: 6. 11. 2019
Otázky a odpovědi: Aktivace vnitropodnikových služeb Ing. Ivana Pilařová Jsme společnost zabývající se údržbou zeleně a vlastníme poměrně dost strojů (sekačky, traktory, auta apod.). Z tohoto důvodu zaměstnáváme vlastního opraváře a nakupujeme náhradní díly. Musí se v tomto případě provádět aktivace (mzdy a náhradní díly)? Aktivace je postup, na základě kterého, se vynaložené náklady použitím účtů skupiny 58 zahrnou do ceny aktiva (dlouhodobého majetku či zásob) nebo do ceny služby, která se následně stane součástí aktiva (dlouhodobého majetku či zásob). Aktivace se nepoužije v případě, kdy by jejím výsledkem byl zase jen přímý náklad. A protože náklady na mzdy a povinné pojistné zaměstnanců, stejně jako výdej náhradních dílů do spotřeby je nákladem a opravy vlastních strojů a zařízení (pokud by byly poskytovány externě) jsou také nákladem, aktivace se nepoužije.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2019.